กรมปศุสัตว์
ตั้งแต่วันที่ 12/12/2562 เริ่มดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นใช้ระบบงานใหม่
ผู้ประกอบการ       ตัวแทน       ผู้ดำเนินการ